Covid-19 information

Senest opdateret d. 30. november

Regeringen har besluttet at indføre restriktioner for indendørs arrangementer med flere end 100 deltagere.

Myndighederne skriver blandt andet:
”Fra den 29. november 2021 skærpes kravet om, at deltagere skal vise coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken. Kravet om coronapas gælder fremover, hvis der er adgang for flere end 100 deltagere indendørs og flere end 1.000 deltagere udendørs.”

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside

Hvad betyder det for os?

Der er krav om coronapas ved et LM-møde eller Vesterhavskirkens gudstjenester, hvis der kan opholde sig flere end 100 personer i lokalet.
Som forsamling skal man altså enten:

  • Sikre sig, at der ikke kan være flere end 100 i lokalet – ved eksempelvis at sætte færre end 100 stole frem.
  • Sikre sig, at der ikke kommer flere end 100 i lokalet – ved at foretage adgangskontrol.
  • Eller kontrollere coronapas ved indgangen. Kravet om coronapas gælder ikke for børn under 15 år.

Vi har vurderet, at der til almindelige møder og gudstjenester ikke vil være over 100 personer til stede, og at vi derfor ikke vil kræve visning af coronapas.

For at det kan dokumenteres, vil der kun være stillet 100 stole op i mødesalen. Kun de må bruges – også de forreste rækker. Så vær venlig ikke at sætte jer i kaffestuen, eller selv finde stole frem – hvis dette gøres risikerer vi at mødelederen mister overblikket.
Der vil være et skilt i døren hvoraf det fremgår, at der er plads til 100 personer.

Vi er klar over, at der til enkelte arrangementer, f.eks. julemødet den 24. december, kan være over 100 personer. Der vil det sammen med indbydelsen blive oplyst, at der  skal vises coronapas.

Der vil være håndsprit ved indgang, toiletter og kaffebord.
I Sundhedsstyrelsens anbefaling skal man ikke møde op, hvis man har symptomer på Covid-19.

Menighedsrådet