Gudstjenesten

Alle er velkomne til gudstjenesterne i Vesterhavskirken.

Vi tror at gudstjenesten er et sted hvor Gud møder os med sit Ord og sin frelse, hvor vi møder hinanden som ligeværdige og frie, et sted som vi ønsker skal være åbent, så flere får mulighed for at møde Gud.

Til gudstjenesterne samles vi til prædiken, lovsang, nadver og vidnesbyrd, og ønsker at udruste og udfordre hinanden til et discipelliv med Jesus.

Nogle af gudstjenestens elementer vil ligne det, som du måske kender fra en gudstjeneste i folkekirken, mens andet måske kan synes anderledes i form og udtryk. Vi spiller rytmisk musik, og synger både gamle salmer og nye lovsange.

Gudstjenesterne begynder som regel kl. 10.00, og varer ca. halvanden time. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe, og nogle gange har vi også fælles frokost. Find næste gudstjeneste her!

Der er altid et børneindslag eller børnekirke ved vores gudstjenester.

Vi håber på at se dig – uanset din alder, om du er medlem, eller om du tror på Gud!

Tjenester i kirken

"Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået"
1 Peter 4:10

Vi brænder for en mangfoldighed i nådegaver og funktioner, så hvert enkelt medlem tjener med den nådegave Gud har givet. Nådegaver og evner er givet til menigheden.

I det følgende er der en kort beskrivelse af opgaverne i hvert team, og hvordan det er med til at få helheden til at fungere, ligesom hvert enkelt lem på legemet får hele kroppen til at fungere.

"I er Kristi legeme og hver især hans lemmer."
1 Kor 12:27

Hovedet for alt arbejde er Jesus – Det er ham vi ønsker at pege hen på, og ære med den tjeneste hvert enkelt medlem står i. Det vil vi gerne bevidstgøre om, opmuntre og give frimodighed til. Uanset hvilken opgave der gøres, så er det Jesus vi tjener.

OPGAVER OG TJENESTER I KIRKEN

Når du sammen med menighedens ledelse skal vælge en opgave, er der mange faktorer, der spiller ind. Nådegaver, tid, evner, ressourcer, uddannelse mv. er ting der skal overvejes, når der skal siges ja til en opgave. Det er et samspil mellem dig og ledelsen i kirken og de behov, der er. I folderen nedenfor, er der en beskrivelse af teams og opgaver. Om du kan bidrage lidt eller meget er ikke vigtigt, men om du har lyst til at tjene med de evner og gaver Gud har givet dig

Kristendomskursus

Hvad ved vi om Gud? Hvem var Jesus? Hvad er et menneske værd? Hvad betyder dåben? Er der liv efter døden? Hvad gør Helligånden? Hvordan skal jeg tro? Gør bøn en forskel? Er Bibelen til at forstå? Hvordan skal jeg leve? Hvad tror du selv?

Ønsker du at finde ud af, hvad kristendommen egentlig handler om, så kan dette kursus hjælpe dig på vej.

Vesterhavskirken afholder løbende kristendomskursus, hvor der bliver god tid til refleksion, snak og bare at lytte til undervisningen.

Kontakt vores præst Kasper Beck Drejerkbd@dlm.dk eller Mob. 5194 8423 for at høre mere om hvornår næste kursus starter op.

Esbjerg LMU

I LMU – Luthersk Missions Unge – samles unge som et supplement til gudstjenesten om søndagen. Vi er en kristen ungdomsforening der lytter til bibeltimer og taler sammen om hvad Bibelen siger om Gud og Jesus, om os selv, om livet og døden, og om det som kommer efter døden. Vi kommer for at høre om Jesus, for han giver vores liv indhold og mening. Vi mødes normalt torsdag aften kl. 19.30, i ungdomslokalet i kælderen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand for Esbjerg LMU Malene Baggesgaardesbjerg@lmu.dk eller Mob. 2622 6415.

Du kan læse mere om LMU på landsplan her.

Luthersk Mission i Esbjerg

Vesterhavskirken er en del af Luthersk Mission i Esbjerg.

Udover gudstjenester i Vesterhavskirken, tæller Luthersk Missions aktiviteter i Esbjerg blandt andet: børneklub, juniorklub, teenklub, ungdomsforening, LM-Kreds, bibelkreds og arbejde blandt nydanskere (kulturmøder). Du kan læse meget mere om de forskellige arbejdsgrene på kredsens hjemmeside – www.lm-esbjerg.dk.

Mange af Vesterhavskirkens medlemmer er også aktive i det lokale LM-arbejde (børneklubber, kulturmøde, bibelkredse m.m.).