Tjen i Vesterhavskirken

"Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået"
1 Peter 4:10

Vi brænder for en mangfoldighed i nådegaver og funktioner, så hvert enkelt medlem tjener med den nådegave Gud har givet. Nådegaver og evner er givet til menigheden.

I det følgende er der en kort beskrivelse af opgaverne i hvert team, og hvordan det er med til at få helheden til at fungere, ligesom hvert enkelt lem på legemet får hele kroppen til at fungere.

"I er Kristi legeme og hver især hans lemmer."
1 Kor 12:27

Hovedet for alt arbejde er Jesus – Det er ham vi ønsker at pege hen på, og ære med den tjeneste hvert enkelt medlem står i. Det vil vi gerne bevidstgøre om, opmuntre og give frimodighed til. Uanset hvilken opgave der gøres, så er det Jesus vi tjener.

Opgaver og tjenester i kirken

Når du sammen med menighedens ledelse skal vælge en opgave, er der mange faktorer, der spiller ind. Nådegaver, tid, evner, ressourcer, uddannelse mv. er ting der skal overvejes, når der skal siges ja til en opgave. Det er et samspil mellem dig og ledelsen i kirken og de behov, der er. I folderen nedenfor, er der en beskrivelse af teams og opgaver. Om du kan bidrage lidt eller meget er ikke vigtigt, men om du har lyst til at tjene med de evner og gaver Gud har givet dig