Kirkelige handlinger

Dåb

Navngivning og dåb er to forskellige ting. Barnets navn skal registreres i kirkebogen ved den lokale folkekirke eller på www.personregistrering.dk. Dette bør foregå før dåben.

Uanset om det drejer sig om et barn eller en voksen, skal dåbsdatoen aftales i god tid. Mindst en uge inden dåben, vil en fra menighedens ledelse komme til dåbssamtale i hjemmet og både tale om indholdet i dåben, men også om forskellige praktiske ting. Efter dåben varetages oplæringen i den kristne tro af familien, LM-kredsen og Vesterhavskirken i fælleskab.

Vesterhavskirken udsteder en dåbsattest. Dåben bør også registreres i kirkebogen på det lokale kirkekontor. Dette kan Vesterhavskirken være behjælpelig med. Vesterhavskirken anbefaler 2 til 5 faddere. Fadderne er ikke juridisk forpligtede, men er medansvarlige for at følge med i den døbtes oplæring i den kristne tro.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM’s hjemmeside.

konfirmation

Børn i Vesterhavskirken kan også blive konfirmeret i Vesterhavskirken. Konfirmationen bør registreres i kirkebogen på det lokale kirkekontor, og dette vil Vesterhavskirken være behjælpelig med.

En konfirmation skal aftales i god tid, og indtil videre vil selve konfirmandforberedelsen kunne variere. F.eks. afholdes der pt. to konfirmandweekender pr. år i LM- regi for frimenighedskonfirmander, der er et 14 dages konfirmandkursus om sommeren, der kan etableres et samarbejde med nabo fri- eller valgmenigheder eller andet. En del af undervisningen vil også kunne foretages lokalt. Med den størrelse Vesterhavskirken har nu, vil det fra gang til gang blive aftalt individuelt hvordan og hvornår.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM’s hjemmeside.

Nedenfor kan du se et sammendrag fra første gang vi afholdt konfirmation, tilbage i 2017.

Bryllup

Pt. har Vesterhavskirken ikke vielsesret. Men hvis man er borgerligt viet, kan ægteskabet blive velsignet i Vesterhavskirken.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM’s hjemmeside.

Begravelse

Ved dødsfald kan Vesterhavskirken stå for selve begravelsen.
Der laves aftaler med en fra menighedens ledelse og en bedemand. Begravelsen kan foregå ud fra forskellige bygninger – folkekirkens kapel, missionshuset og normalt også fra folkekirkens bygninger i øvrigt.

Bedemanden og begravelsesmyndighederne tager sig af alt papirarbejdet. Vesterhavskirken står for den kirkelige handling, og hos bedemanden kan man tilkøbe forskellige ydelser.

Der må påregnes en merudgift til gravstedet, når man ikke er medlem af folkekirken.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM´s hjemmeside.