Vesterhavskirken

Vores Historie

Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk frimenighed, der blev stiftet i 2010 (tidligere kaldt LM-Esbjerg Frimenighed 2010-18). Kirken blev startet af en mindre gruppe mennesker, der var aktive i Luthersk Mission Esbjerg og som havde et stort ønske om at afholde gudstjenester i missionshuset. Dels for ikke at komme i flere forskellige menigheder (missionshus i hverdagen og folkekirken om søndagen), men også pga. folkekirkens bevægelse væk fra en sand klassisk kristendomsforståelse.

Vesterhavskirken er gennem årene vokset fra et mindre fællesskab til, at der normalt samles mellem 70-90 mennesker til gudstjenesterne. Vi afholder ca. 35 gudstjenester om året, og du kan finde vores næste gudstjeneste her!

Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk kirke, der bygger sit arbejde på en fast overbevisning om at Bibelen er Guds urokkelige ord til alle mennesker, til alle tider og alle steder. Da vi er en frimenighed, har vi også samme bekendelsesgrundlag som folkekirken.

En stor del af kirkens arbejde og aktiviteter udføres af frivillige, og vi ønsker at mennesker kan tjene med de nådegaver de har fået. Vesterhavskirken havde fra d. 1. januar 2021 – 1. januar 2022 Henrik Kristensen ansat som præst i en deltidsstilling på 30%. Efterfølgende er Henrik fortsat som frivillig ulønnet præst, uden et fast timeantal.

Siden d. 1. september 2022 har Kasper Beck Drejer været ansat som præst i Vesterhavskirkens i en 75% stilling.

En del af Luthersk Mission

Luthersk Mission (LM) er en landsdækkende kristen missionsforening, der både arbejder i Danmark og udlandet – se mere på deres hjemmeside.

Vesterhavskirken er en del af det lokale LM-arbejde i Esbjerg. Kirken afholder gudstjenesterne i samme missionshus, hvor det meste af det øvrige LM-arbejde foregår. Du kan læse mere om de forskellige arbejdsgrene her.

I Esbjerg drives der også en kaffebar (værested), lokalradio og boghandel ud fra LM. Stedet hedder Arken og ligger i midtbyen – se mere på deres hjemmeside.

En Frimenighed

At Vesterhavskirken er en frimenighed betyder, at kirken som alle andre frimenigheder ikke er en del af folkekirken, og dermed heller ikke er under dennes tilsyn. Men at vi er en frimenighed betyder også, at Vesterhavskirken har de samme bekendelsesskrifter som folkekirken, og at Vesterhavskirken dermed er evangelisk luthersk.

Samtidig har frimenigheder også en række rettigheder, som frikirker ikke har. Økonomisk er frimenigheder selvstændige og uafhængige af folkekirken.

Du kan læse mere om hvad en frimenighed er her.