Ledelse

Menighedsrådet

Vesterhavskirken ledes af et menighedsråd bestående af ældsterådet og tre menighedstjenere.
Menighedsrådets opgave er først og fremmest at drage omsorg for, at menighedens liv og virke tjener virkeliggørelsen af menighedens formål gennem brug af de nådegaver, Herren skænker. Desuden har menighedsrådet ansvar for forvaltning af menighedens økonomi samt registrering af dåb, konfirmationer, vielser og begravelser.

Menighedens øverste ledelse er ældsterådet. De har det overordnede ansvar i menigheden. Ældsterådet har derfor pligt til på hvert møde at drøfte forkyndelsen, menighedens åndelige tilstand samt at bede for menigheden og dens medlemmer.

Menighedstjenernes opgave er at bistå de ældste og drage omsorg for menighedens liv og virke i alle praktiske forhold.

Henrik Kristensen

Ældste, Formand

Birger Christensen

Ældste

Eigil Nielsen

Menighedstjener

Maria Bojesen

Menighedstjener

Frank Jørgensen

Menighedstjener