Ledelse

Ansatte

Vesterhavskirken har siden 1. september 2022 haft Kasper Beck Drejer ansat som præst i en 75% stilling.
Kasper arbejdsopgaver består blandt andet af forkyndelse, ledelse, omsorg for menigheden og understøttelse af den frivillige indsats.

Fra d. 1. januar 2021 – 1. januar 2022 var Henrik Kristensen ansat som præst i en deltidsstilling på 30%. Efterfølgende fortsatte Henrik som frivillig ulønnet præst uden et fast timeantal. Ved generalforsamlingen i 2022 blev Henrik valgt ind i menighedsrådet, og varetager i dag opgaven som formand.

Kasper Beck Drejer

Præst
Opgaver og ansvarsområder
 • Forkyndelse, gudstjenesteledelse og kirkelige handlinger
 • Menighedspleje, diakoni og opsøgende arbejde
 • Understøtte og udvikle den frivillige indsats
 • Ledelse

Menighedsrådet

Vesterhavskirken ledes i samarbejde med præsten af et menighedsråd.

Arbejdsområder
 • Kontakt til kredsen
 • Generelt formandsarbejde

Jonas K.

Næstformand
Arbejdsområder
 • Kommunikation
 • Teknik & lyd

Birger K.

Arbejdsområder
 • Praktiske forhold og indkøb
 • Kørsel
 • Nydanskere

Mirjam G.

Arbejdsområder
 • International mission
 • Bibelgrupper

Maiken C.

Arbejdsområder
 • Musik & lovsang

Lone S.

Arbejdsområder
 • Børnekirke
 • International mission