Ledelse

Ansatte

Vesterhavskirken har fra d. 1. januar 2021 – 1. januar 2022 haft Henrik Kristensen ansat som præst i en deltidsstilling på 30%. Efterfølgende er Henrik fortsat som frivillig ulønnet præst, uden et fast timeantal.

Henriks arbejdsopgaver består blandt andet af forkyndelse, ledelse, omsorg for menigheden og understøttelse af den frivillige indsats.

Henrik Kristensen

Ulønnet præst
Opgaver og ansvarsområder
 • Forkyndelse, gudstjenesteledelse og kirkelige handlinger
 • Menighedspleje, diakoni og opsøgende arbejde
 • Understøtte og udvikle den frivillige indsats
 • Ledelse

Menighedsrådet

Vesterhavskirken ledes i samarbejde med præsten af et menighedsråd.

Arbejdsområder
 • Kontakt til kredsen
 • Generelt formandsarbejde

Jonas Knudsen

Arbejdsområder
 • Kommunikation
 • Teknik
 • Musik & lovsang

Birger Kjeldsen

Arbejdsområder
 • Kontakt til afdelingen
 • Kørsel
 • Nydanskere

Eigil Nielsen

Arbejdsområder
 • Sociale aktiviteter
 • Praktiske forhold

Sarah van Ittersum

Arbejdsområder
 • Børnekirke
 • Studiegrupper
 • Arbejdsplan

Mirjam Gubi

Arbejdsområder
 • Børnekirke
 • Studiegrupper